Директори на обучителни програми

На този етап в Орфеус обучителните програми се водят от следните Директори:

Д-р Гълъбина Тарашоева
Директор на обучителната програма по класическа психодрама
Подготвително ниво – групи за развитие на личностовия потенциал – от 1994 г.
І ниво –психодрама асистент”- от 1995 г.
ІІ ниво –психодрама директор”- от 1998 г.

Обучител в Психодрама и действени методи в групи с юноши” от 2016 г

Директор на Програма „Обучение в Класическа Психодрама в Южна Африка”- от 2019 г.
Подготвително ниво – група за развитие на професионалния и личностовия потенциал
„І ниво –психодрама асистент” и
„ІІ ниво –психодрама директор”

Д-р Гълъбина Тарашоева, психиатър, пионер на психотерапията в България. Дипломирана като психодрама терапевт от Стокхолмската Психодрама Академия и от Психодрама институт за Европа, обучавана и супервизирана и от Зерка Морено, работила е в екип с ученици на Якоб Леви Морено като проф. Дейвид Кипър, Моника Зурети, Марша Карп и други.

Д-р Фабиан Блобел
Директор на обучителна програма:
Психодрама с деца” – от 2012 г.
Психодрама и действени методи в групи с юноши”- от 2016 г.

д-р Фабиан Блобел, Германия, директен ученик на Alfons Aichinger и Walter Holl, (създатели на метода Психодрама с деца), дългогодишен ръководител на департамента за групова терапия, деца и юноши в служба за психично здраве в кантон Solothurn, Швейцария. Понастоящем специалист по психиатрия и психотерапия на деца и юноши в Германия.

 Обучители в програмите са:

  • Д-р Петра Маринова д.м., психиатър, - обучител в програма Психодрама с деца от 2019 г.

Завършено обучение по Семейно консултиране през 2016г (към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“).
Завършено обучение по Психодрама за деца през 2016г. (към Психодрама център „Орфеус“, обучител: д-р Ф. Блобел)
Завършено обучение по Психодрама за юноши през 2019г. (към Психодрама център „Орфеус“, обучител: д-р Ф. Блобел)

  •  Люба Цанова – - обучител в програма Класическа психодрама от 2020 г.

Завършила е Социални дейности с втора специалност Социална психология, и Психология във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", по настоящем се обучава в Магистратура Клинична психология в ЮЗУ Благоевград. Дипломирана като психодрама терапевт в Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия "Бернхард Ахтерберг" на 31.10.2009 година, към който е била ко-водещ на 3 групи за обучение в ниво Психодрама асистент. До 2021г. е  била водещ на 22 групи за личностно развитие в гр. Велико Търново, гр. София и гр. Русе.

  •  Мария Горинова - обучител в програма Класическа психодрама от 2020 г.

Завършила е СУ "Климент Охридски", София, логопедия и сурдопедагогика, защитила е образователна и научна степен Доктор в Катедра Педагогика, специалност  Консултиране в клиничната социална работа, с тема на дисертационния труд „Консултиране в група на жени жертви на домашно насилие“ , използващо методите и техниките на психодрамата. Работила е като хоноруван асистент към университета, също и като хоноруван обучител в Музикотерапевтичен Институт „София“. С деца и юноши работи в Клиниката по Детска Психиатрия "Свети Никола", към УМБАЛ "Александровска", също и като специалист на свободна практика. Дипломирана е като психодрама психотерапевт от Психодрама Център „Орфеус“ 2003 г., като водещ на Психодрама за деца от 2016г., водещ на Психодрама и действени методи  за юноши от 2019г от Психодрама Център „Орфеус“

  • Силвия Василеваобучител и супервизор в програма Класическа психодрама от 2004 г.

Магистър по клинична и консултативна психология (СУ Св. Климент Охридски 2000), д-р по психология (СУ Св. Климент Охридски 2005), дипломиран психодрама терапевт (Психодрама Център Орфеус 2003). Работи в областта на ранното детско развитие и подкрепата на семейства в уязвима ситуация. Водила е обучения на родители, психолози, социални работници и други професионалисти за развитието на детето и предоставянето на услуги на семейства. Участвала е в разработването и прилагането на програмата за превенция на ХИВ/СПИН в България, в рамките на която е изградила и обучила над 10 екипа. Работи във фондация „Здраве и социално развитие”.