История

Психодрама център „Орфеус” бе създаден през 1993 г. в гр. София.

Дълги години преди това в България на психотерапията във почти всичките й форми на институционално ниво се гледаше в най-добрия случай като на нещо несериозно, беше омаловажавана, отричана, обявявана за „нездраво, западно влияние”. При университетското преподаване се признаваха и се споменаваха само отреагиращи и релаксиращи методи.

В началото на 70-те години на миналия век д-р Георги Каменов започна да води първите психотерапевтични групи в мазето на първа психиатрична клиника в Медицинска Академия София, и събра около себе си група от млади психолози и психиатри – underground периода на груповата психотерапия в България.

д-р Георги Каменов с Румен Георгиев (снимката ни е любезно предоставена от Румен Георгиев)

Десет – петнадесет години преди ,,нежната революция” в социално – икономическата сфера (1989г.) една група от 10 – 15 млади психиатри и психолози, подобно на дисиденти в своята професионална сфера, започнаха да проправят път за съвременната психотерапия в България. Без възможности за институционално обучение в каквато й да е форма на психотерапия, без легален достъп до психотерапевтична литература, но с много ентусиазъм, сериозна мотивация и отговорност, бяха направени първите практически стъпки в групово – динамичната психотерапия, индивидуалната, а по-късно и във фамилната психотерапия и системния подход. В края на 70-те и началото на 80-ти години този кръг от самоуки психотерапевти бе успял да се запознае с произведенията на няколко водещи в тези сфери автора и работеше на принципа на взаимно обучение и на взаимна супервизия. Всеки петък след обед се събирахме и до късно анализирахме случващото се във всяка група, новите кандидати за включване в терапия, трудностите, грешките, успехите… И воденето на групите и участието ни в “петъците” беше напълно доброволно, изцяло безвъзмездно, т.е. безплатно и в извънработно време, с цялата необходима отговорност и посветеност.
B края на този период малко преди обществено политическите промени, макар и бавно и неохотно, нo тези психотерапевтични активности започнаха да се приемат не така враждебно от официалните институции. Съобщения за работата ни в психотерапевтичните групи вече бяха допускани на научни психиатрични конференции. Започна и провеждането на първите курсове по арт – терапия, фамилна терапия и др. от гост­ – преподаватели от Англия (Даяна Уолър и Дан Лъмли), Гърция (Джордж и Васу Василио) и др.


Жени Георгиева, Даяна Уолър и Дан Лъмли и Румен Георгиев (снимката ни е любезно предоставена от Жени и Румен Георгиеви)

1983 г. семинар по фамилна терапия – системен подход, проведен от Джордж и Васо Василиу в клиниката в Суходол – Александър Ангелов, Маряна Гърданова, Рубен Бенатов, Vasso Vassiliou, Dr. George Vssiliou, Жени Георгиева, Марина Бояджиева, Александър Маринов, Гълъбина Тарашоева, Румен Георгиев, Давид Йерохам и Филип Димитров. Участват много от водещите на групи в ъндърграунд движението „Петъците“

Оказа се, че в професионалните ни среди съществува истински „глад” за цялостно квалифицирано психотерапевтично обучение.

През 1986 г Няколко от членовете на “петъците” след сериозна битка за “изходни визи” успяхме да заминем за Загреб. за да вземем участие в ІХ конгрес на Международната Асоциация по Групова Психотерапия /IAGP/. Там беше първата ми, почти случайна среща с психодрамата – по съвета на Дан Лъмли, участвах в уъркшопа на Ken Sprague, негов приятел от Англия, психодраматист. На практика това се оказа социодраматичен уъркшоп, но преживяването беше разтърстващо. След това участвах в уъркшопи водени Зерка Морено, Рене Марино, Гьоран Хьогберг, Моника Зурети и други и открих своя метод. След завръщането си в България, в продължение на 3 години водих кореспонденция с психодраматисти в самотно търсене на обучение. Зерка Морено ме насочи към Гьоран Хьогберг. През 1988 г. на конференцията на психотерапевтите от социалистическите страни в София поканихме Рене Марино и Гьоран Хьогберг, и те проведоха първите психодрама уъркшопи в България. След тях, вече не бях толкова самотна в желанието си да уча психодрама. Д-р Гьоран Хьогберг проведе разговори с д-р Тома Томов за стартиране на обучителна програма по психодрама, водена от Стокхолмската Психодрама Академия съвместно с Медицинска Академия София. Получихме подарък от Гьоран – книгата “The essential Moreno” под редакцията на Джонатан Фокс и заръка да съберем група от 10 души, които искат да се обучават в психодрама, и да започнем да я четем.


B тези условия през април 1989г. стартира първата обучителна група по психодрама в България (т.н. група София 1), водена по програмата на Стокхолмската Академия по психодрама. B нея се включиха една голяма част от „пионерите” на психотерапията у нас от нейния „underground” период. Обучението се водеше от д-р Гьоран Хьогберг и Габриеле Визман Брун, но в него севключиха имного други известни психодрама обучители като Моника Зурети, Рене Марино и др.

  
Габриеле Визман Брун

 

Гълъбина Тарашоева, Габриеле Визман Брун и Моника Зурети


Семинар с Рене Марино

След нея още две групи психодраматисти бяха обучени от гост – преподаватели от чужбина – едната (т.н. София 2) по програмата на Уберлинген Института по психодрама, воден от Грете Лоидц – Германия, a другата (т.н. София 3) – по програмата на Института Ела Мей Шеарън, Германия.

Психодрама Център „Орфеус” бе основан след завършването на обучението на първите български психодрама – терапевти, когато психодрамата вече започваше да става популярен в професионалните среди метод и търсена като допълнителна професионална квалификация. B новите реалности в страната бе назряла необходимостта и бе станало възможно българските психодраматисти да се ангажират с отговорността обучението на нови поколения психодраматисти у нас да става на родния ни език, водено не от гости, а от постоянно живеещи в страната преподаватели. Разбира се поради липсата на традиции и опит в това отношение това стана възможно с подкрепата, помощта, консултирането и супервизията на много водещи психодраматисти от целия психодраматичен свят, но и с поемането на отговорността за цялостния процес от първите български психодрама – обучители.

След регистрацията на ЕТ Орфеус Гълъбина Тарашоева на 26.03.93, дейността на психодрама център „Орфеус” реално стартира на 18.10.93 с петдневен психодрама тренинг-семинар – въведение в психодрамата, проведен от първия гост-­преподавател на центъра – проф. д-р Дейвид Киппър

(Ph.D.) от Университета на Чикаго.

Откритата лекция на проф. Киппър „Действията говорят по-силно от думите” пред многобройната публика в аудиторията на Катедрата по пcиxиaтрия в Медицинска Академия на 21.10.93. по същество представляваше и официално откриване на Психодрама Център „Орфеус” пред професионалната общност и масмедиите.

След проведената от Дейвид Киппър супервизия на работата ми, насърчена, окуражена, напътствана и стимулирана от него, на 14.01.94 започнах и до 19.06.94. проведох първата група за разширяване на личностния потенциал „Орфеус-1”.

Ко-лидер на тази, както и на втората такава група „Орфеус-2”, бе Даниела Керина, дипломиран психолог, обучаваща се в психодрама в групата на Бернхард Ахтерберг (София-3) по програмата на Института на Ела Мей Шеърън. Групата „Орфеус-2”, стартирала на 08.11.94 в Русе успешно приключи своята работа на 14.05.95.


Oт 13 до 15 август 1994 Сю Даниел, психодрама – преподавател oт Австралийския колеж по психодрама, проведе психодрама-­тренинг, посветен на ролевата теория и супервизира работата на водещите на групата, след което насърчи продължаването й.


Ha 07.10.94. ,,Орфеус-1” се трансформира в първата обучителна група, работеща по програма за обучение за психодрама-асистенти, която с Даниела Керина създавахме паралелно с прилагането й с пионерски усилия, ентусиазъм, кураж и отговорност.

Много подкрепа за това получавахме от Бернхард Ахтерберг от Eлa Мей Шеарън Института в Германия – под формата на директна и индиректна супервизия, дискусии с екипа, съвети и споделени професионални преживявания.

През септември 1994 и през март 1995 Бернхард Ахтерберг бе гост-преподавател на „Орфеус- 1” и запозна обучаващите се с психодраматичната работа с помощта на кукли. В работата на тази първа обучителна група за психодрама първо ниво участваха и трима души от Орфеус – 2.


Първите 14 психодрама асистенти в Орфеус приключиха това ниво на своето обучение (след практически изпит, проведен от Дейвид Киппър през октомври 1996г.), на 09.12.96.

Крос-семинар през октомври 1996 г. с гост – преподавател проф. Дейвид Киппър, който проведе и практическия изпит на първите психодрама асистенти в Орфеус.

И така в годините група след група, крос – семинар след крос – семинар работихме, учихме, развивахме се, преживявахме заедно незабравими моменти – и радостни, и тъжни, и трудни и успешни.

От 01.01.2003г. психодрама център Орфеус си има нов самостоятелен постоянен дом. От създаването си до този момент групите провеждат своите работни уикенди и крос-семинари в различни временно наемани помещения – учителската стая на две различни училища, картинна галерия, концертна зала, ритуална зала, кабинет за психологични консултации, център за психо-социални дейности, класна стая и физкултурен салон на друго училище, зала в психодиспансер и др. Постоянен самостоятелен дом Орфеус е имал преди този, за кратък период от октомври 98г. до юни 99г. С работната зала в сградата на Българската Академия на Науките и нейния институт по история, Орфеус се превърна в истински център, подходящо оборудван за групова психотерапевтична работа.

На 23.03.03. се дипломираха първите пет психодрама – директори на Орфеус (групата Орфеус-1-4) със изпит, проведен от комисията на БДПГТ.Събитието бе отбелязано с тържествено връчване на дипломите в присъствието на семействата на дипломиращите се и представление на трупата на плейбек театър Орфеус.

Верен на ролята си на пионер, Психодрама Център Орфеус през 2012 г. организира и първия въвеждащ семинар по Психодрама с деца, с гост преподаватели д-р Фабиеан Блобел и Хелена Берм, директни ученици на създателите на метода – Alfons Aichinger и Walter Holl.


Проведохме и първия у нас пълен курс на обучение по Психодрама с деца по метода на Alfons Aichinger и Walter Hol, с водещ д-р Фабиан Блобел от Германия.
На 04.12.16 г. след изпит с представител на БДПГТ бяха дипломирани първите 17 Директори на Психодрама с деца.


В продължение на пионерството ни д-р Фабиан Биобел, през юли 2016 г. проведе и първия семинар „Въведение в психодрама и действeни методи в работата с групи при юношите”.

а след него и първият модул на тази програма  03 – 05- март 2017 г 

07-09.06.19 - Успешно завърши първата двегодишна програма в Психодрама център Орфеус "Психодрама и действени методи при работа с групи с юноши", водена от д-р Фабиан Блобел. Много професионалисти участваха в различните модули, 6 от тях – във всичките 4 и получиха дипломите си.

16 -18.11.19 - Успешен старт и на втората група по програмата "Психодрама с деца", с водещи д-р Фабиан Блобел и д-р Петра Маринова! Групата се води с превод на български

22 - 24.11.19 - Успешен старт и на третата група по програмата "Психодрама с деца", с водещи д-р Фабиан Блобел и д-р Петра Маринова! Групата се води на английски

През 2020 година пандемията КОВИД 19 се опита, но не успя да спре програмата за обучение Психодрама с деца.

През ноември 2020 г. Петра Маринова и Фабиан Блобел проведоха първия хибриден формат в Програмата за обучение по психодрама с деца. Те поеха предизвикателството да реализират втория уикенд с 15 аналогови и 8 онлайн участници на тема „развитие на играта и приятелството“. Благодарение на двамата обучители и членовете на двете групи, този игрив и богат експеримент стана възможен! Тренировка на сцената и на екрана - вълнуващо! Подгответе се, свържете се и играйте!

 През 2019 година започна провеждане на Програма на Орфеус за обучение на първо поколение психодраматисти в класическа психодрама Южна Африка, http://tarashoeva.ivuworks.net/en/training-program-in-classic-psychodrama-for-the-first-generation-psychodramatists-in-sa , с водещи Гълъбина Тарашоева Kate Bradshaw Tauvon

2019 -11-15 март в Блумфонтейн /бе проведен Първият, петдневен модул

На 13 март 2019 г. Гълъбина Тарашева изнесе отворена лекция - презентация в Университета на University of Free State в Блумфонтейн, на тема - - „Раждането на психодрама, социодрама социометрия и групова психотерапия исторически и философски корени“.

2019 - 2- 8.11.19 в Блумфонтейн бе проведенВтори, седемдневен модул , с който приключи първият етап от програмата - за личностово развитие.


 

2020 – 18.04, 16.05, 28.06, 28.07 – Поради пандемията от Ковид 19 се наложи да преминем на онлайн теоретични семинари. След това приложението на програмата на Орфеус бе прекратено от страна на домакините.

На 01.11.19 по покана на Отдела за институционални промени и социална справедливост в Университета на Свободната държава в Блумфонтейн, Гълъбина Тарашова и Кейт Брадшоу Таувон проведоха уъркшоп, в който използваха социометрия и социодрама за разглеждане на въпроса на: „СЪЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНА КУЛТУРА ~ ГРИЖА ЗА ОБГРИЖВАЩИТЕ В ЮЖНА АФРИКА

201926 – 28 октомври в Кейп Таун, Южна Африка,-по покана на Center for Group Analytic Study, Гълъбина Тарашова и Кейт Брадшоу Таувон проведоха уъркшоп, в който използваха социометрия и социодрама за разглеждане на въпроса на: „СЪЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНА КУЛТУРА ~ ГРИЖА ЗА ОБГРИЖВАЩИТЕ В ЮЖНА АФРИКА

20194-7 юли в Кайро, Египет- 4 дни на взаимодействие на Психодрама център Орфеус със Rakhawy институт за тренинг и проучвания проведох:

 • Psychodrama, sociodrama, sociometry and group therapy: 3 дневен тренинг за начинаещи. В този преживелищен семинар участниците бяха запознати с 5-те основни елемента на психодрамата, 3-те фази на психодрамата и 3-те основни техники. Те участваха в упражнения за действена социометрия и изпитаха ефекта от тях. Накрая участниците споделиха голяма нужда от такава дълбока лична работа, голямо доверие към процеса, метода, обучителя и групата, ентусиазъм да научат този метод и искреното желание да се направи всичко това специално в тази група, и точно с този треньор.

 • Отворена лекция „Раждането на психодрамата, социодрамата, социометрията и груповата терапия - исторически - философски корени, проследяващи живота и развитието на идеите на J.L. Moreno, създателят на Психодрамата“- 05.07.19

 • уъркшоп за практитуване с инструментите за проучвания - SAI R, CORE OM, HAT - и отворена лекция “Можем ли да докажем ефективността на психотерапията в научните изследвания? И искаме ли? Особености в психодрамата” - 06.07.1

 • в Деня на науката - 06.07.19 - открита лекция „От тревожност до благополучие чрез спонтанност

На 11.01.20, след дълга пауза в Орфеус, отново стартира Група за развитие на личностовия потенциал – 25та; с водещи на Гълъбина Тарашоева и Силвия Василева, един от първите дипломирани в Орфеус Психодрама директори. Поради пандемията от КОВИД 19 само април пропускаме работна среща, и отново се върнахме в залата, вече с маски, спазвайки всички противоепидемични правила.

11 Октомври 2920 - "Виенски бал" с маски в Орфеус

Наложи се да приключим работата на групата онлайн на 05-06.12.20, и се събрахме в залата за връчване на сертификатите на 22.05.21

 От 2020 г. обучителната дейност в Орфеус се разшири с партньорство с Център за психологическо консултиране и психотерапия "Ариадна" в град Велико Търново, с обучител ЛюбаЦанова, с която провеждаме обучение на една група директорско ниво и една група асистентско ниво https://www.facebook.com/search/top?q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%22

 05 – 06.09.20 – Започна група Директорско ниво във Велико Търново с обучители Гълъбина Тарашоева и Люба Цанова. Започнахме работа на място, с маски, но скоро се наложи да преминем на работа онлайн в Зум или в различни форми на хибрид за няколко месеца.

24 -25.10.20 - стартира Група асистентско ниво във Велико Търново, с обучители Гълъбина Тарашоева и Люба Цанова. Още на 21-22.11, поради карантинирани за КОВИД 19 участници се наложи да използваме хибридна форма (7 участника са в залата с маски, а трима са в карантина или болни, и са в Zoom, проектирани на стената), след което от 19-20.12.20, за няколко месеца преминахме на изцяло онлайн формат. Още на втория уикенд, обучаващ се успешно води загряване на групата в хибридна сесия. Стремежът да се овладяват психодраматични умения не може да бъде спрян от Ковид!

Хибридната форма се оказа полезна и след като се върнахме в новата зала на Ариадна - в случай на болест или други възпрепятстващи участие в зала, обстоятелства.

На 20-21.03.21Група Орфеус - Ариадна Асистентско ниво във Велико Търново работи успешно и в нов вариант на хибрид - един водещ онлайн, другият водещ с групата в залата с маски.

30-31.01.21- онлайн стартира група Асистентско ниво в София, с водещи Гълъбина Тарашоева и Мария Горинова, един от първите дипломирани в Орфеус Психодрама директори. Тази група продължи да работи онлайн до 13 -14.03.21, когато за първи път се събрахме и видяхме на живо в залата на Орфеус.

През 2021, вече спокойно ползващи уменията си за работа с психодрама онлайн, и за да отговорим на потребности на интересуващите се, започнахме предоставяне на възможност за участие в международни преживелищни и дидактични онлайн семинари, в екипи с различни международно признати колеги, на английски език.

 2021 – Февруари - 4, 11, 18 и 25 - Международен преживелищен и дидактичен онлайн семинар „Работа със загуби, скърбене и тяхната трансформация“, с водещи: Моника Зурети и Гълъбина Тарашоева, в сътрудничество със ZERKA MORENO CENTRO DE PSICODRAMA Y SOCIODRAMA. Продължителност: 4 сесии, 4 последователни четвъртъка, една сесия седмично, 3 учебни часа (150 минути) на сесия. Dealing with losses, grief and their transformation https://www.tarashoeva.com/.../application-form-for-the.../

Имахме 22участника от 15 различни страни, намиращи се на 5 континента

2021 - международни онлайн преживелищни и дидактични семинари с водещи D-r Fabian Blobel и д-р Гълъбина Тарашоева:

Март 2021 – 02; 09; 16; 23- Въведение в Психодрама с деца - Продължителност: 4 сесии, 4 последователни вторника, една сесия седмично, 3 учебни часа (150 минути) на сесия. Среща на „Вътрешните сцени“ от 5 континента и 10 държави на ZOOM сцената на Психодрама Център Орфеус.

 

I модул –22.04.21; 29.04.21; 06.05.21, 13.05.21. Психодрама с деца

 • Психодраматична социометрия с деца
 • Началото
 • Процесът
 • Супервизия

II модул 20.05.2021, 27.05.21; 03.06.21; 10.06.21; Групата:

 • Теории за динамиката
 • Психодрама в групата
 • Смущения
 •  Супервизия

Този модул е съсредоточен върху работата с детската група. Теоретичните данни за най-важните групови теории и модели дават инструментите за анализ на динамиката на групата и планиране на психодраматични интервенции.

 

III модул: Саморефлексия чрез детска психодрама

 • Моите ролеви протоколи
 • Моите енергии
 • Аз в двойка
 • Супервизия

 

IVмодул: Нарушения

 • Въведение
 • Интернализирани нарушения
 • Екстернализирани нарушения
 • Супервизия

 

V модул: Специални теми

 • Работа с травма
 • Работа с юноши
 • Работа с родители
 • Супервизия


 

Продължаваме да пишем историята на Психодрама Център Орфеус

и да следваме мисията си!