Oтворени лекции с гост-преподаватели

1) 21.10.93 – проф. Киппър: „Действията говорят по-силно от думите” пред многобройната публика в аудиторията на Катедрата по пcиxиaтрия в Медицинска Академия по същество представляваше и официално откриване на Психодрама Център „Орфеус” пред професионалната общност и масмедиите.

2) 15.04.95 – Илейн Сашноф: “Психодраматична работа с жертви на насилие”

3) 07.04.96 – Сю Даниел: „Развиването на здрава групова култура – психодраматична интервенция”

4) 31.05.96 – Д-р Роберто де Иноченцио: ,,Половите роли: ролите, които ние избираме да играем, ролите, които ни се налага да играем”

5) 02.06.96 – Д-р Роберто де Иноченцио: „Етика – психотерапевтичното предизвикателство”

6) 17.08.96 – Проф. д-р Пиер Фонтейн: „Ролева игра – разлики с психодрамата”

7) 18.08.96 – Шантал Нев: „Психодрамата в тренинга на социо-образователни професионалисти”

8) 14.09.96 – Бернхард Ахтерберг: ,,Насилието – хуманистичен подход за разбирането му и за справяне с него” 
През лятото на 1998 г. светът загуби eдин необикновен човек, а психодрамата в България и в частност психодрама център Орфеус изгуби един от най-скъпите си приятели – Бернхард Ахтерберг.

9) септември 1996 – Яков Наор: „Използване на експресивни и креативни арт-терапевтични техники с психодрама”

10) октомври 1996 – Дейвид Кипър: „Конкретизации и метафори в психодрамата”

11) 26.06.97 – Сю Даниел: „Социометрия и Психодрама”

12) 25.09.98 – Сю Даниел: „Психодраматична работа със зависимости”

13) 27.06.99 – Сю Даниел: „Срам и вина”

14) юли 1999 – проф. Дейвид Кипър: „Интеграцията на психодрамата с други психотерапевтични методи”

15) януари 2001 – проф. Дейвид Кипър: „Допълнителната реалност като терапевтичен фактор”. По това време вече беше преведена на български език, а няколко месеца по-късно и публикувана книгата на проф. Кипър – „Теория и практика на психодрамата”. В нея бе включена нова глава, написана специално и публикувана за пръв път в българското издание, а именно Психологически симулации и парадигма на терапевтичната симулация.

16) 11.10.01 – Ева Фалстрьом представи ”Плейбек театърът и някои от неговите приложения”- I част, в аудиторията на психиатрична клиника на Медицинска Академия София, съпроводена с първото представление на трупата на Плейбек театър Орфеус.

17) 14.08.04 – проф. Дейвид Киппър: „Защо психодрама: преживелищният реинтегриращ модел и допълнителна реалност”. С много голям интерес и бурна дискусия бе посрещната тази лекция. Последва я представление на трупата на Плейбек театър Орфеус – вълнуващи моменти от тържеството по случай 50-годишния юбилей на директора и основател на Психодрама Център Орфеус – д-р Гълъбина Тарашоева.

18) 30.03.05 – Шантал Нев: „Спонтанност и креативност”

19) 05.01.07 – проф. Дейвид Кипър: „Възможно ли е спонтанността да бъде измервана – някои емпирични данни”
Тази лекция, проведена отново в още по-препълнената аудитория на психиатрична клиника в Медицинска Академия, беше последната среща на общността ни с проф. Дейвид Кипър.

20) 24.02.11 – д-р Моника Зуретти: „Съвременното приложение на наследството на Морено: „Континиумът Психодрама – Социодрама”

21) 22.02.12 – Габриела Моита: „Психодрама и интимност“ 

22) 23.02.12 – Габриела Моита: ”Проучвания в психотерапията” 

23) 10.10.11 – Мануела Масиел: „Трансгенерационна психодрама – работа с повтарящите се модели в семейството”

24) 16.10.11 – Марша Карп: „Психосоматични заболявания и психодрама.”

25) 16.03.12 – Д-р Фабиан Блобел и Хелена Брем: „Психодраматична групова терапия с деца”

26) 19.06.15 – Д-р Фабиан Блобел: Психодрама и действени методи в групи с родители на деца с психични или педагогични проблеми – лекция в Софийския Университет

27) 28.08.19 – д-р Фабиан Блобел: Лекция-демонстрация на Психодрама за деца по метода на Alfons Aichinger,  след която  се сформираха и стартираха две обучителни групи в този метод, водени от д-р Фабиан Блобел и неговата ученичка от първата група, д-р Петра Маринова.