Програма „Психодрама и действени методи в групи с юноши“

Създадена от д-р Фабиан Блобел, директен ученик на Alfons Aichinger и Walter Holl 

Юношеството е време на преход от семейството към културното пространство на обществото. Приятелската група се  явява като „вторична група“ или „агент за културизация“ в този преход. Значението на приятелската група за отношенията и отправните точки се увеличава значително в началото на юношеството. По този начин, самите млади хора стават все по-отговорни в своите групи за изграждане на сигурно място, където могат да придобият нов опит на привързаност и подпомагане на откривателството.

От гледна точка на психологията на развитието това означава, че в тази възраст работата в групи представлява важна терапевтична и интервенционна форма, която е много по-различна от работата с деца или с възрастни в групи.

За професионалното провеждане на терапевтичния или педагогичния процес в групи от млади хора, и за адекватно и ефективно изпълнение на интервенциите, от съществено значение е да се познава комплексът от психология на развитието, теория за привързаността и групова динамика. Тук Психодрамата, по-специално Социометрията и Социодрамата предлагат широка гама от възможности за интервенции, които обогатяват образователната и терапевтичната работа с групи.

Обучителната програма е предназначена за специалисти, работещи с групи от юноши в педагогическа (училищни психолози, учители, други професионалисти от образователната сфера), социална или терапевтична сфера. Състои се от 4 модула, всеки по 30 учебни часа.

Целта на програмата е участниците да се съсредоточат върху тази фаза на развитието на детето и неговите последици, да овладеят метода както и разликите от работата с деца или с възрастни. Чрез изследване на различни теоретични аспекти четирите модула ще дадат възможност на участниците да използват голямо разнообразие от интервенции и дейности, адекватно ориентирани към клиента и ситуацията.

Основните техники за работа са базирани на метода на психодрамата, но не се предвижда те да се преподават в дълбочина, затова за включването в обучителната програма от участниците се изисква да имат предварителни познания и собствен опит с този метод или да са в процес на придобиването му.

Модулите ще съчетават усвояване на теоретични знания, собствен опит, учене чрез правене и работа под супервизия.

Теми на четирите модула:

 • І Модул: “Формиране” – Аспекти на развитието на юношите и формирането на групата
  Изграждане на сигурно място, където юношите могат да придобият нов опит на привързаност и подпомагане на откривателството.
 • ІІ Модул: “Бушуване” – Привързаност и социални умения на индивида в групата
  Kак да инициираме и работим с процесите на индивидуализация и диференциация в групите с юноши. Как да се справяме с конфликти и амбивалентност. 
 • ІІІ Модул: “Нормиране” – Груповата динамика и саморегулиране в една група
  Процес, при който АЗовете стават НИЕ. Конфликтите и амбивалността от фазата на Бушуването се медиират и разрешават, за да се създадат правилата и ценностите на Групата, преди тя да влезе във фазата на Същинска работа. Изгражда се задълбочен поглед към различните динамични концепции и теории за групата, за да подобрим разбирането си за нея и интерпретирането на нейното поведение. Използваме ги като модели за разработване на психодраматични интервенции за нашите педагогични или терапевтични групи от юноши. Целта е да помогнем на юношеската група да рефлектира и създава разбиране как участниците в нея искат да изживеят своето време заедно. 
 • ІV Модул: „Същинска работа. Ние сме на сцената“ – Психодрама и действени методи за личностово израстване в постоянна група
  В груповата фаза на Същинска работа, групата е в състояние да изгради и следва обща цел. Психодрамата предлага широк спектър от форми и дейности, като групови игри, социодрама, протагонист центрирани работи, винетки, скулптури и др. Фокус върху ролевата теория и концепциите за спонтанност и креативност. Как можем да подкрепим юношите в тяхното ролево развитие и тяхната способност да играят? Как можем да използваме формите и активностите на психодрамата в нашите групи с юноши, за промяна на техния ролевия спектър, тяхната ролева креативност и ролева гъвкавост?

Осигурен е превод на български език.

При завършване на четирите модула се издава сертификат за преминато обучение, което в комбинация с придобито ниво минимум „Психодрама асистент” позволява методът да се прилага в сферата на съответната професионална компетентност – педагогика или терапия.