Гост преподаватели

Обучителната дейност на Орфеус в годините бе подкрепяна от 17 различни гост-преподаватели, които до 2021 година проведоха общо 44 крос-семинара, 27 отворени лекции, 2 завършени обучителни програми с общо 12 семинара и 7 модула супервизия. Обучителната програма Психодрама с деца се провежда отново, с второ поколение, вече в 2 групи, супервизиите продължават.

1. проф. David Kipper – Ph.D., ТЕР, клиничен психолог, директен ученик на J. L. Moreno, изследовател, преподавател в Университета на Чикаго – проведе общо 6 кроссеминара и 6 отворени лекции в Орфеус. За съжаление на 02.12.10 този изключително голям приятел на Орфеус ни напусна завинаги.

2. Bernhard Achterberg – психолог, психодрама терапевт и супервизор, преподавател в Eлa Мей Шеарън Института в Германия – проведе 4 кроссеминара и 1 отворена лекция в Орфеус. За съжаление през 1998 г. този голям приятел на психодрамата в България ни напусна завинаги.

3. Sue Daniel – ТЕР, психодрама – преподавател в Австралийския колеж по психодрама – провелде 6 кроссеминара и 6 отворени лекции в Орфеус

4. Elane Sachnoff – Ph.D, TEP, клиничен психолог, директор на психодрама институт „Оазис” в Чикаго – проведе 1 кроссеминара и 1 отворена лекция в Орфеус

5. Д-р Roberto de Inocencio – психиатър, психоаналитик, психодраматист, преподавател в Университета в Сантандер – Испания, президент на Международната Асоциация по Групова Психотерапия – проведе 1 кроссеминар и 2 отворени лекции в Орфеус

6. проф. д-p Pierre Fontaine – детски психиатър, психодраматист, преподавател в Университета в Лювен, Белгия, зам. председател на ФЕПТО – проведе 1 кроссеминар и 1 отворена лекция в Орфеус.

7. Chantal Neve Hanquet – психодраматист и фамилен терапевт от Белгия, член на Организационния комитет на ФЕПТО – проведе 6 кроссеминара и 2 отворени лекции в Орфеус
8. Yakov Naor – психодраматист, ТЕР, арт-терапевт, Директор на Психодрама Център „Inner Theater”- Израел, член на организационния комитет на ФЕПТО – проведе 1 кроссеминар и 1 отворена лекция в Орфеус

9. д-р Ралица Мендова – психиатър, бивш студент на Орфеус, понастоящем живееща и работеща в Германия, дипломирана като психодрама терапевт в института на Ella Mae Shearon – проведе 1 кроссеминара в Орфеус

10. Eva Falstrom – педагог, психотерапевт, психодраматист, преподавател по психодрама и супервизор, ко-директор на Упсала психодрама институт, Швеция, член на плейбек театър “Ре-Акт”, член на борда на ФЕПТО, член на борда на директорите на IAGP – проведе 3 кроссеминара, 1 отворена лекция и 3 представления на плей бек театър в Орфеус

 

11. Д-р Monica Zuretti, Аржентина, психиатър, директна ученичка на Якоб Леви и Зерка Морено, преподавател в университета в Буенос Айрес – проведе 2 кроссеминара и 1 отворена лекция

12. Manuela Maciel, Португалия, психолог, директна ученичка на Ан Шутценберже, проведе 1 кроссеминар и 1 отворена лекция.

 

13. Marcia Karp, Англия, директна ученичка на Якоб Леви и Зерка Морено, проведе 2 кроссеминара и 1 отворена лекция

 

14. Gabriela Moita, Португалия, психолог и сексолог, психодрама терапевт и фамилен терапевт, преподавател в Университета в Порто, президент на ФЕПТО, проведе 1 кроссеминар и 2 отворени лекции.

 

15. Dena Baumgartner, САЩ PhD, TEP, CGP, Основател и директор на Tucson Center for Action Methods and Psychodrama е обучител по психодрама, сертифициран от American Board of Examiners, дипломиран групов психотерапевт, професионален консултант, брачен и фамилен терапевт. Член на Борда на директорите на IAGP, Бивш президент на American Board of Examiners, носител на множество награди:
2014 г. – J L Moreno Life time achievement award – от ASGPP
2004 г. – the Collaborators Award – от ASGPP
1995 г. – J.L. Moreno Alumni award for Outstanding Psychodramatist – от секцията по психодрама в болницата St. Elizabeth
Проведе крос семинар в Орфеус през 2014

16. д-р Fabian Blobel, Германия, директен ученик на Alfons Aichinger и Walter Holl, (създатели на метода Психодрама с деца), дългогодишен ръководител на департамента за групова терапия, деца и юноши в служба за психично здраве в кантон Solothurn, Швейцария. Понастоящем специалист по психиатрия и психотерапия на деца и юноши в Германия.

17. Helena Brem, Швейцария, психолог, психодраматист и системен фамилен психотерапевт, директен ученик на Alfons Aichinger и Walter Holl, (създатели на метода Психодрама с деца) обучител в “Институт за психодрама, социометрия и ролева игра” (www.IPSR.ch ) и организатор на www.MehrStimmig.eu.