Tематични семинари

Институт Орфеус организира специализирани семинари, водени от д-р Гълъбина Тарашоева, по различни теми, подходящи за студентите и от двете нива на обучение по психодрама, които са отворени и за външни спрямо обучителните групи участници:

  1. Терапевтичните фактори в психодрамата;
  2. Работа със съпротивите;
  3. Процес и съдържание;
  4. Психодраматична работа с агресията;
  5. Групова динамика в психодраматичната група;
  6. Разрешаване на конфликти чрез психодрама;
  7. Работа със загубите чрез средствата на психодрамата;
  8. Сънища, фантазии и приказки;
  9. Монодрама и вътрешна психодрама;
  10. Психодрама и приказки