Психодрама център Орфеус

Институт за психотерапия
Член на Федерацията на Европейските Психодрама Тренинг Организации

Психодрама център Орфеус е създаден през 1993 г. в гр. София от д-р Гълъбина Тарашоева с активната подкрепа на проф. Дейвид Кипър от Чикаго и съдействието на Даниела Керина.

Психодрама център Орфеус е първият български институт, ангажирал се с обучение по психодрама и изработил своя собствена програма за пълния курс на обучение на психодрама-водещи. Тази програма съответства на Стандартите за обучение на Федерацията на Европейските тренинг организации (FEPTO). В годините тя претърпя развитие, съответно на изискванията на минималните стандарти на FEPTO, Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ), Европейската асоциация по психотерапия (ЕАР) и Българската асоциация по психотерапия (БАП). Обучителната програма на Психодрама център Орфеус е първата българска обучителна програма по психодрама, приета e от FEPTO, и e послужила за модел на следващи обучителни програми у нас.

Директорът на Психодрама център Орфеус, д-р Тарашоева, е един от съоснователите на FEPTO през 1996г, и Орфеус е институционален член на Федерацията от март 1998 г. Членуващите във Федерацията Психодрама Тренинг Организации взаимно признават и приемат дипломите си, преподавателите си и студентите си.

В Психодрама Център Орфеус приемаме за основа класическата психодрама на Морено, като същевременно сме отворени към цялото многообразие и богатство, от форми, модификации и съчетания на метода с други методи и направления. Стремежът е да осигурим на обучаващите се възможност да се докоснат до колкото може повече от това богатство и разнообразие, продуцирано от спонтанността и креативността на водещите психодраматисти. Но целта е обучаващите се да овладеят метода на класическата психодрама и да го прилагат качествено. Постигаме го чрез разнообразието от гост – преподаватели https://www.tarashoeva.com/bg/pshichodrama-centyr-orpheus/za-nas/gost-prepodavateli/ отворени лекции https://www.tarashoeva.com/bg/pshichodrama-centyr-orpheus/istoria/otvoreni-lektsii-s-gost-prepodavateli/ и тематични семинари https://www.tarashoeva.com/bg/pshichodrama-centyr-orpheus/istoria/krosseminari-s-gost-prepodavateli/ .

През годините Орфеус е отворил вратите си за среща на българските студенти по психодрама с едни от най-проминентните психодраматисти в света – проф. Дейвид Киппър от Рузвелт Университета в Чикаго, Илейн Сашноф от Чикаго, Бернхард Ахтерберг от института на Ела Мей Шеарон в Мюнхен, Марша Карп от Лондон, д-р Моника Зуретти от Университета в Буенос Айрес, Сю Даниел от Австралия, Ева Фалстрьом от Швеция, Пиер Фонтейн от Белгия, Шантал Нев от Белгия, Роберто де Иноченцио от Испания, Яков Наор от Израел, Ралица Мендова от Германия, Мануела Мацией от Португалия, Габриела Моита от Португалия, д-р Фабиан Блобел от Германия, Хелена Берм от Швейцария, Дина Баумгартнер от Аризона, САЩ и др.

От 2020 г. обучителната дейност в Орфеус се разшири с партньорство с Център за психологическо консултиране и психотерапия "Ариадна" в град Велико Търново, с обучител ЛюбаЦанова https://www.facebook.com/search/top?q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%22