Дипломирани в Орфеус

 
Проф. Надежда Витанова, Научна степен: доктор на психологическите науки
Месторабота: Софийски университет “Свети Климент Охридски”
Използва активно психодрамата:
  • при работа със студентски групи;
  • при работа с групи към Българска асоциация по музикотерапия – психодрама смузика;
  • обработва и анализира емпирични данни, свързани с психологическотовъздействие на психодрамата върху участниците в психодрама групи;
  • публикува резултати от тези изследвания.
 
 
 
Силвия Колева Василева, доктор по психология, Месторабота: фондация „Здраве и
социално развитие”, консултант към програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
към Министерство на здравеопазването. Обучител и Супервизор в Орфеус
 
 
 
Mария Горинова, Ph.D – логопед в КДП Св.Никола, МБАЛ-Александровска. Използва
психодрамата в работата си с терапевтични групи с деца и юноши с езикови нарушения
и проблематика от психиатричния спектър, а също и като team building обучител, play
back актьор и в работата си със студенти. Обучител в Орфуес
 
 
Ангел Томов
Педагог със специализация клинична психология. Хореограф, ръководител на
фолклорен състав. Психодрама водещ с интереси в музикотерапията.
д-р Людмил Георгиев
психиатър в Русе