Директори на психодрама с деца

Списък на издадените сертификати на завършилите първата група и дипломирани в Психодрама Център Орфеус Директори на Психодрама с деца (випуск 2016):

№ 1 Анелия Антонова

№ 2 Анета Калчева

№ 3 Боряна Славова

№ 4 Весела Маринова

№ 5 Даниела Тахирава

№ 6 Димитър Ганчев

№ 7 Ева Китанова

№ 8 Зорница Стоянова

№ 9 Мария Горинова

№ 10 д-р Мая Костадинова

№ 11 Мила Цалова

№ 12 Наташа Иванова

№ 13 Нина Тодорова

№ 14 д-р Петра Маринова – Джамбазова, д.м

№ 15 Радостина Генчева

№ 16 Райна Немцова

№ 17 Славена Петкова