Тийм доктор “Орфеус” предлага

 • Организационно консултиране на екипи, фирми, сдружения и организации
 • Изграждане на екипи и консултиране на екипи в различните етапи от развитието им
 • Развитие и усъвършенстване на дейността на екипа
 • Консултиране на екипи при възникване на проблеми
 • Работа за разрешаване на конфликти в екипи и организации
 • Кризисни интервенции на екипи и организации
 • Дебрифинг на екипи след тежки стресови преживявания
 • Обучение на умения за работа в екип
 • Обучение на умения за лидерство
 • Обучение в комуникационни умения за изпълнение на професионални роли
 • Обучение в комуникационни умения и стил на справяне с конфликти

Други, конкретно договорени задачи.