Мисия, цели, норми

МИСИЯ

Зерка Морено неколкократно е споделяла с мен убедеността на Морено, че Психодрамата e тръгнала от Балканите и рано или късно ще се върне на Балканите. Приех за своя – и на Психодрама Център Орфеус – мисия, да допринеса за реализирането на тази убеденост на Якоб Леви Морено, чрез:

 • Популяризиране на Психодрамата в професионалните среди и в обществото в България
 • Пълноценно цялостно професионално обучение в: класическа психодрама, социодрама, социометрия и групова психотерапия, психодрама за деца; психодрама и действени методи за юноши.
 • Практическо приложение на психодрамата в сферата на терапията, психосоциалната дейност, образованието, театъра, организационната психология, работа с деца и юноши.

Постигнатата вече широка популярност на психодрама метода в България освобождава ресурс на Орфеус за:

 • продължаване на усилията на проф. Дейвид Кипър за повишаване на качеството на приложението на метода, издигането му на научно ниво, връщането му в сферата на науката.
 • популяризиране на метода и в страни и континенти, в които все още този метод липсва или е слабо познат.

ЦЕЛИ

 • Пълени курсове на обучение по: класическа психодрама, социодрама и групова психотерапия; психодрама за деца по метода на Alfons Aichinger и Walter Holl; психодрама и действeни методи в работата с групи юноши; на специалисти в сферата на помагащите професии. Поддържане и усъвършенстване на квалификацията на вече дипломирани психодраматисти.
 • Практическо приложение на психодрамата в сферата на терапията, образованието, организационната психология, театъра, социалната сфера, работата с деца и юноши; супервизия.
 • Провеждане на научни изследвания (количествени и качествени) в сферата на психодрамата – доказване на ефективност, изследване на терапевтичните фактори; както и обучение в прилагането на инструментите за изследване за контрол на ефективността на собственото практикуване на метода, и усъвършенстването му.
 • Предлагане и провеждане на лекции, презентации, семинари и курсове на обучение по програмите на Орфеус в страни в страни, в които психодрама методът все още не е познат или е  слабо познат.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАHE HA ЦЕЛИТЕ HA ИНСТИТУТА

 • Обучителни програми за: класическа психодрама, социодрама и групова психотерапия; психодрама за деца по метода на Alfons Aichinger и Walter Holl; психодрама и действeни методи в работата с групи юноши. 
 • Изграждане на международни екипи с водещи психодраматисти за провеждане на семинари и курсове на обучение по програмите на Орфеус, в страни, като Република Южна Африка, Египет и другаде.
 • Включването на провеждането на научно изследване в обучителните програми на Орфеус, провеждане на семинари за обучение в приложението на инструментите за изследване, както за обучаващи се, така и за практикуващи психодрама.
 • Крос-семинари за студенти на „Орфеус” с различни гост-преподаватели
 • Тематични крос-семинари
 • Групи за развитие на личностовия потенциал
 • Летни ,,академии”, интензивни курсове, специализирани школи, тематични курсове
 • Колегиум на практикуващи психодраматисти
 • Отворени лекции за специалисти в помагащите професии
 • Участие в и организиране на семинари, конференции и конгреси – местни, регионални и международни.
 • Библиотека „Орфеус” със специализирана литература – психодрама и др. форми на психотерапия – книги, списания, бюлетини, отделни статии и публикации
 • Професионални контакти и сътрудничество с други психодрама организации, имащи подобни цели и задачи, както и с други специалисти, практикуващи психодрама или други психотерапевтични методи, за взаимен обемен на опит, обогатяване и усъвършенстване на метода

В Психодрама Център Орфеус приемаме за основа класическата психодрама на Морено, като същевременно сме отворени към цялото многообразие и богатство, от форми, модификации и съчетания на метода с други методи и направления. Стремежът е да осигурим на обучаващите се възможност да се докоснат до колкото може повече от това богатство и разнообразие, в резултат на спонтанността и креативността на водещите психодраматисти. Но целта е обучаващите се да овладеят метода на класическата психодрама и да го прилагат качествено. Постигаме го чрез разнообразието от гост – преподаватели и тематични семинари.

 

HОРМИ

Психодрама център Орфеус бе пионер и остана верен на своята мисия.

Макар и малък център, той последователно в годините изпълнява своите цели.

Следва както етичните правила, така и нормите и стандарти за обучение:
– Обучението става в малки групи – по дефиниция не повече от 12 – 15 души, но на практика – под 10 души, за да може да има достатъчно време за всеки участник, както за лична работа, така и за практикуване на взаимно водене под супервизия.
– Да не се включват в групите обучаващи се, които са в отношения на зависимост с обучителя си извън групата (напр. студенти или подчинени на обучителите).

Ще си позволя да предам 2 от посланията на Зерка Морено, които са ме водили и мен самата в годините, предавам ги на своите студенти, и искам да ги предам и на вас:

Психодраматистът трябва да притежава 2 неща – любов и уважение към хората.

Психодрамата е инструмент като скалпела – с него можеш да изрежеш тумор, но можеш и да убиеш. Важно е какви ръце го държат – еднакво важни са и уменията и етиката на използващия инструмента.