Кроссеминари с гост-преподаватели

1.)  18 – 22.10.93 – проф. David Kipper, основополагащ петдневен психодрама тренинг-семинар във Владая “Въведение в психодрамата”

 

2.) 13 -15.08.94 – Sue Daniel, “Ролева теория”

3.)  септември 1994 – Bernhard Achterberg, “Психодраматичната работа с помощта на кукли

4.)  март 1995 – Bernhard Achterberg,– “Психодраматичната работа с помощта на кукли”.


5.) 14 – 16.04.95 – Elaine Sachnoff, – “Някои форми на дублирането”

6.) 26 – 27.04.95 – Sue Daniel – “Някои специфични австралийски концепции в психодрамата”

7.) 06 – 07.04.96 – Sue Daniel -„Развиването на здрава групова култура – психодраматична интервенция”

8.) 31.05 – 02.06.96 – Д-р Roberto de Inocencio – ,,Половите роли: ролите, които ние избираме да играем, ролите, които ни се налага да играем”

9.)  17 – 18.08.96 – проф. д-p Pierre Fontaine и Chantal Neve Hanquet, – „Психодрама с умствено или двигателно инвалидизирани хора.”

10.) 13 – 14.09.96 –  Bernhard Achterberg – „Справяне със загуби, терминални болести и траур в консултирането и терапията”, ,,Насилието – хуманистичен подход за разбирането му и за справяне с него”

11.)  септември 96 – Yakov Naor– “Психодрама и вътрешна агресия”

12.) 11 – 15.10.96 – проф. David Kipper – ,,Енкаунтер и Конфронтация – винаги ли са терапевтични?” и практическия изпит на първите психодрама-асистенти, завършили първо ниво на обучение в ,,Орфеус”, – първите, обучени от български психодрама-преподаватели.

13.)  На 24.05.97 – Bernhard Achterberg проведе тренинг кроссеминар в Орфеус. Оказа се, че това беше последния щедър подарък на Бернхард за Орфеус.

14.) 24 – 26.06.97 – Sue Daniel – “Групова динамика и ролева теория”

15.)  09 – 10.04.98 – Chantal Neve Hanquet – “Генограмен пейзаж”

16.) 25 – 27.09.98 – Sue Daniel –  “Психодраматична работа със зависимости”

17.)  12.04.99 – Chantal Neve Hanquet – “Супервизия с психодрама”

18.)  25 – 27.06.99 – Sue Daniel – “Срам и вина”


19.) 17 – 20.07.99 – проф. David Kipper – “Психодрама и сънища”. Специално внимание бе отделено и на техниката на дублирането. Проф. Кипър проведе и практическия изпит на студентите от група Орфеус 2-4 за завършване на първото ниво на обучение и придобиване на правоспособност психодрама – асистент.

20.) 27 – 28.08.2000г – д-р Ралица Мендова, Германия, бивш обучаващ се в Орфеус, – “Психоаналитично ориентирана психодрама с пациенти”

21.) 12-15.01.01 – проф. David Kipper – “Психодрама – преживелищна, реинтегрираща психотерапия”

22.)  април 2001г  – Chantal Neve Hanquet,– “Психодрама със семейства и двойки”

23.)  09 – 12.10.2001г – Eva Falstrom – първи тренинг- семинар по плейбек театър в Орфеус – ”Плейбек театърът и някои от неговите приложения”-  I част, последван от първото представление на трупата

24.) 07 – 09.04.02 – Eva Falstrom – втори тренинг-семинар  по плейбек театър в Орфеус, ”Плейбек театърът и някои от неговите приложения” –  II  част, последван от второто представление на трупата в залата на клуба на 7-ми етаж в Психо-диспансера в София

25.) 03 – 04.04.04 – Chantal Neve Hanquet – “Генограмен пейзаж”

26.) 14-18.08.04 – проф. David Kipper – “Психодрамата като преживелищна реинтегрираща терапия”

27.)  30 – 31.03.05 – Chantal Neve Hanquet – “Спонтанност и креативност”

28.) 05 – 08. 01.07 – проф. David Kipper – “Подбиране на психодраматични интервенции съответно на терапевтичните нужди”

29.) 08 – 11.08.08 – Eva Falstrom – трети тренинг- семинар по плейбек театър в Орфеус, ”Плейбек театърът и някои от неговите приложения”-  IIІ  част, проведен в Созопол,  последван от поредното представление на трупата

 

30.) 21 – 23.02.11 – д-р Моника Зуретти – „Съвременното приложение на наследството на Морено: „Континиумът Психодрама – Социодрама”

 

31.) 11 – 13.10.11- Мануела Масиел – „Трансгенерационна психодрама – работа с повтарящите се модели в семейството.”

32.)  16 – 19.10.11 – Марша Карп – „Психосоматични заболявания и психодрама”

 

33.)  22 – 23.02.12 – Габриела Моита – „Психодрама и интимност”

   

34.) 16-19.03.12 – д-р Фабиан Биобел и Хелена Брем –  „Въведение в Психодраматична групова терапия с деца”, семинар, дал начало на реализиране на пълната програма на обучение, приключила с дипломиране първия випуск директори на Психодрама с деца на 06.12.16.

       

35.)  23 – 24.08.14 г. – Дина Баумгартнер – „Вътрешното дете”

36.) 19 – 22.06.2015 – д-р Фабиан Биобел – „Психодрама и действени методи в групи с родители на деца с психични или педагогични проблеми”

37.) 22 – 24.04.16 – Марша Карп – „Изследване на привързаността, сексуалността и хумора”

    

38.) 15 – 17.07.16 – д-р Фабиан Биобел – „Въведение в психодрама и действeни методи в работата с групи при юношите”, семинар, дал начало на реализиране на цялостна обучителна програма от 4 семинара.

39.) 18.05.17 – д-р Фабиан Блобел – Супервизия на работа с деца, юноши и семействата им – След дипломирането на първия випуск в България „Директори на психодрама с деца” Орфеус отговори на потребността дейността им да бъде супервизирана, като започна да организира регулярно еднодневни семинари за тази цел.

Дори и в разгара на пандемията от КОВИД 19 през 2020 – груповата супервизия продължи при спазването на всички противоепидемични мерки. Кой казва, че е невъзможно да работим в група с маски?  10 часа групова супервизия на работа с деца и техните родители, с д-р Fabian Blobel, вдъхнови участниците. Както знаем от д-р Морено, ще оцелеят тези, които са креативни, спонтанни и са в група!

40.)  02 – 05.09.16– д-р Моника Зуретти – „Ролеви Матрици и развитие на Аза. Социо психодрама, Социалната Матрица и Жива Социометрия.”

 

41.) 20-22.10.17 – д-р Фабиан Блобел – Психодрама с травмирани деца - Изцеление чрез игра 

42.) 22-24.06.18  – д-р Фабиан Блобел – Агресивното дете – Психодраматичен подход към сложността на агресивното и разрушително поведение при децата.

43) 30.08 – 01.09.19 д-р Фабиан Блобел, д-р Гълъбина Тарашоева - Семинар „Социометрия: пренебрегваното съкровище на психодрамата”Семинар „Социометрия: пренебрегваното съкровище на психодрамата” – Орфеус (tarashoeva.com)

44).28-30.08.20 – Семинар Работа с родители - с водещи д-р Фабиан Блобел и д-р Петра Маринова https://www.tarashoeva.com/bg/?s=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%81+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&submit=Search