Съ-основатели

За основаването на този първи у нас обучителен център по психотерапия допринесоха много хора – с идеи, труд, подкрепа. Изключително място сред тях заема проф. Дейвид Киппър, с когото споделих тази своя мечта – да обучавам психодраматисти у нас, и той я подкрепи, разви и ме напътства и концептуално и прагматично.

Друг допринесъл за изграждането на Психодрама Център Орфеус е Даниела Керина. Тя не само беше мой ко-лидер на първите групи по психодрама водени от българи! С нея сътворявахме програмите, правилата, нормите. Четяхме, обсъждахме, пишехме, пътувахме и водихме заедно. Използвахме всеки гост-преподавател за да ни супервизира – Дейвид Киппър, Бернхард Ахтерберг, Сю Даниел.

Но през повечето време бяхме двете сами и разчитахме една на друга.

Благодаря ти, Дани!

Проф. David Kipper – Ph.D., ТЕР, клиничен психолог, директен ученик на J. L. Moreno, изследовател, преподавател в Университета на Чикаго, е автор на много публикации и научни изследвания в областта на психодрамата. Дългогодишен издател на списанието «Групова психотерапия, психодрма и социодрама». Автор е на книгата Клинични ролеви игри, като в българското й издание той включи една нова глава,  създадена въз основа на опитът му в групата в Орфеус. Адам Блатнер го нарича «най-научният психодраматист». Дейвид Киппър е човекът, придал академичност на психодрама метода. Той се осмели да измерва спонтанността като за целта създаде теста за спонтанност SAI- R за да може с него да се измерва и ефективността на психодрамата.

Срещнах го за първи път на конгреса на IAGP в Монтреал през 1992г, на неговия уъкшоп за магическия магазин. Тогава, в отговор на плахата ми покана да дойде в България за да ни предаде от своите знания и опит, за което обаче не можем адекватно да заплатим, той ми каза: “Българският народ е направил за евреите нещо което никой друг народ не е направил. Сега аз искам да направя нещо за българите”.

Благодаря ти, Дейвид!

Той проведе основополагащият за Психодрама Център Орфеус петдневен тренинг семинар през октомври 1993, и изнесе лекцията «Действията говорят по-силно от думите» пред препълнената аудитория на психиатричната клиника в Медицинска Академия в София.
През следващите години проведе 6 кроссеминара и 6 отворени лекции в Орфеус.

Последната му лекция в същата, но още по-препълнена аудитория беше на 05.01.2007 на тема: “Възможно ли е спонтанността да бъде измервана? Някои емпирични данни”

Д-р Гълъбина Тарашоева

В края на обучението си по медицина д-р Тарашоева активно участва във въвеждането на груповата психотерапия в България, в нейния underground период, като водещ на едни от първите психотерапевтични групи и участник в петъчните срещи на водещите –„Петъците”, 10 години преди „нежната революция” през 1989г.
След срещата си с Психодрамата на конгрес на IAGP в Загреб през 1986 г., в продължение на три години води кореспонденция със Зерка Морено, в търсене на начини за обучение в този метод. Гълъбина Тарашоева отвори вратата на България за психодрамата през 1988 г. като покани проф. Рене Марино (биограф на Я. Л. Морено) и д-р Гьоран Хьогберг на конференция в София, където те проведоха първите уъркшопи по психодрама у нас. Това направи възможно през пролетта на 1989 г., преди падането на желязната завеса, д-р Тарашоева да организира първата група за тренинг и обучение по психодрама, с цялостна програма, водена от д-р Гьоран Хьогберг и Габриеле Визман Брун.

Обучавана и супервизирана и от Зерка МореноМорено два пъти на сцената от Бийкън, разположена в Хайланд, и веднъж в Холуел, работила е в екип с ученици на Якоб Леви Морено като проф. Дейвид Кипър, Моника Зурети, Марша Карп, както и Сю Даниел, Бернхард Ахтерберг и много други.

Дипломирана е като психодрама психотерапевт от Стокхолмската Психодрама Академия и от Психодрама институт за Европа.

През 1993 г., с активната подкрепа на проф. Дейвид Киппър от Рузвелт Университета в Чикаго основа и ръководи първата Българска обучителна институция по психотерапия – Психодрама Център Орфеус.

Д-р Тарашоева е съосновател на Психодрама Институт за Европа (PIfE), а по-късно и на Федерацията на Европейските Психодрама Тренинг Организации (FEPTO). Активно участва както в ежегодните срещи на тази Федерация, така и в нейните структури – комисия по стандартите, комитет по проучванията, работна група за мир и разрешаване на конфликтите.

Съосновател е и първи председател на Българското Дружество по Психодрама и Групова Терапия, съосновател и бивш зам. председател на Българската Асоциация по психотерапия, и активен участник в дейността и различните структури на тези организации. Активно работи през различните години и Български лекарски съюз, Столична Лекарска колегия, Българска Психиатрична Асоциация, Софийско Психиатрично общество.
Понастоящем е член на Борда на Директорите на Международната Асоциация по Групова Психотерапия (IAGP) трети мандат, в него активно допринесе за изработването на новия, по-демократичен устав.

Активно участва в национални и международни професионални организации, конференции и конгреси, работни срещи, семинари и проекти. Допринася за обогатяване на опита, знанията и уменията и на българските психодраматисти като организира у нас редица семинари с гост-преподаватели, едни от най-водещите фигури в света на психодрамата.

През 2012 г. организира и първото обучение у нас по Психодрама за деца с д-р Фабиан Блобел от Германия, а през 2016г. – и първата програма за обучение за прилагане на психодрамата и действени методи при юноши.

Д-р Тарашоева провежда първото у нас научно клинично изследване на ефективност в сферата на психотерапията – ефективност на психодрамата при тревожни разстройства, в което използва теста за спонтанност SAI- R, и посвещава резултатите от него на паметта на проф. Дейвид Кипър .

Даниела Керина – психолог, психодраматист, ученик на Бернхард Ахтерберг, ко-лидер и съ-автор на обучителната програма на Орфеус. През лятото на 1998 г. Даниела Керина, замина за специализация във САЩ и остана да живее и работи там.