Терапевтични сесии

Психиатрична и психотерапевтична практика Орфеус е посветена на психичното здраве и възможностите за неговото поддържане, възстановяване и укрепване. Предоставяме на своите пациенти възможност за комплексно лечение – медикаментозно и психотерапевтично, психологично консултиране и съветване, психосоциална рехабилитация и себеовластяване, за съчетанието между които се постига договореност след първата сесия, съответно на потребностите и възможностите. Доказано е, че максимална ефективност при лечение на психичните разстройства се постига при съчетаване на фармакотерапия с психотерапия.

Психиатрична практика Орфеус предлага:

 • Психиатрични прегледи и лечение
 • Индивидуална психотерапия
 • Терапевтична група за паническо разстройство
 • Консултиране и терапия на семейства и двойки
 • Групи за развитие на личностовия потенциал

Поле на дейност:

 • паническо разстройство, тревожни разстройства
 • посттравматично стресово разстройство
 • адаптационни разстройства
 • синдром на прегаряне
 • житейски кризи, възрастови кризи, семейни и брачни кризи, загуби
 • депресивни разстройства
 • психотични състояния, шизофрения и шизофренни разстройства
 • афективни разстройства
 • психосоматични разстройства

Работно време – след предварително записване на час по телефона се предоставят 50 минути за консултация, преглед, споделяне на преживявания свързани с боледуването, и терапевтична сесия.

АИПСМПП Орфеус е частна психиатрична и психотерапевтична практика, позиционирана в блок 17 на БАН – институт по история, български език и литература, на втория етаж, ул. Шипченски проход, № 52. Това разположение, далече от чакални с други медицински кабинети, предоставя защитено и дискретно място за преглед и лечение.

АИПСМПП Орфеус не работи с НЗОК