д-р Петра Маринова, д.м.

Предлага:
Психиатрични консултации
Семейно консултиране (напр. затруднения при родителстване, адаптация на семейството при боледуване или загуба на негов член)

Квалификация:
Придобита специалност Психиатрия през 2015г (към МУ-София)
Защитена научна степен „доктор по медицина“ през 2015г (към МУ-София)
Завършено обучение по Семейно консултиране през 2016г (към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“).
Завършено обучение по Психодрама за деца през 2016г. (към Психодрама център „Орфеус“, обучител: д-р Ф. Блобел)
Завършено обучение по Психодрама за юноши през 2019г. (към Психодрама център „Орфеус“, обучител: д-р Ф. Блобел)
Към момента в обучение по Психодрама за възрастни (към Институт Д.Е.А)
Участие в множество курсове, конференции и семинари, провеждани в страната и в чужбина, в областта на невронауките, психофармакологията и психотерапията
Участие в проекти и статии в областта на психиатрията и психотерапията (повече информация)

Преподавателска дейност:
Главен асистент към Катедра по Психиатрия на МУ-София
Ко-водещ на обучения по Психодрама за деца и юноши

Член на ECNPБПАБЛС.
Съучредител на БМПА (Българската младежка психиатрична асоциация).