Мария Горинова

Мария Горинова, е логопед и психодрама терапевт, работи в сферата на детското психично здраве, преподавателската дейност и обучението на  студенти и професионалисти в помагащите професии. Завършила е СУ "Климент Охридски", София, логопедия и сурдопедагогика, защитила е образователна и научна степен Доктор в Катедра Педагогика, специалност  Консултиране в клиничната социална работа, с тема на дисертационния труд „Консултиране в група на жени жертви на домашно насилие“ , използващо методите и техниките на психодрамата. Работила е като хоноруван асистент към университета, също и като хоноруван обучител в Музикотерапевтичен Институт „София“.

С деца и юноши работи в Клиниката по Детска Психиатрия "Свети Никола", към УМБАЛ "Александровска", също и като специалист на свободна практика. Дипломирана е като психодрама психотерапевт от Психодрама Център „Орфеус“ 2003 г., като водещ на Психодрама за деца от 2016г., водещ на Психодрама и действени методи  за юноши от 2019г от Психодрама Център „Орфеус“

Като психотерапевт работи с терапевтични и групи с деца  и юноши с различна проблематика,  има терапевтичен опит и с жени жертви на физическо и психично домашно насилие в рамките на участието си в проект по  Програма Дафне- EMPOWER Project 2010 - 2012 г. към Университета в гр. Падова, Италия.

Участва също в проекти към Министерство на Културата и Национален Фонд Култура- Програма „Социално ангажирани изкуства“, насочени към психосоциална и образователно-възпитателна работа на деца и юноши със специални образователни потребности (СОП), също и подкрепа на психотерапевтичната и рехабилитационна работа с лица с психични проблеми. Била е обучител в корпоративни тренинги към "Outward Boud- България" и сходни организации. 

От 2020 г е обучител в Психодрама Център „Орфеус“