Oбучение за Психодрама Директор

05.10.2024 - 06.10.2024 гр. Велико Търново в център Ариадна Форма за записване

Група за Второ ниво на
обучение за правоспособност на Психодрама Директор

по Програмата на Психодрама Център Орфеус

в сътрудничество с Център за консултиране и обучение „Ариадна“
 

Обучението се осъществява в рамките на 600 учебни часа по 45 минути, разпределени в работни уикенди по 20 часа, в постоянна група от 10 -12 участника. Групата представлява обучителна общност, в която протича както процесът на индивидуален преживелищен опит за всеки от участниците, така и теоретичното преподаване и практическото усвояване на основните принципи на психодраматичното действие. В тази група се изучават основните методически умения и познания за приложение на психодрама, при което студентите взаимно се водят под супервизията на обучаващия екип, и се прави и групова супервизия на тяхната практика извън групата.

Обучението включва пет елемента: 1. Теория 2. Практикуване на водене в обучителната постоянна група под директна супервизия 3. Лична работа в обучителната група 4. Супервизия на воденето на група извън обучителната – 80 часа групова, провеждана в обучителната група, и 26 часа индивидуална/екипна, извън обучителната група 5. Практикуване на водене на група извън обучителната, в екип като ко-водещ минимум – 160 часа. Теорията, практиката, личната работа и груповата супервизия съставляват 414 часа от обучението и се осъществяват в 23 уикенда по 18 учебни часа (един уикенд месечно).

Включването в обучение ще става след предоставяне на СV и мотивационно писмо, провеждане на входно интервю, запознаване на участника с програмата за обучение и правилника за дейността на института.
Работи се в затворена група от 10-12 участника.
Цена на един работен уикенд – 140 лв.

Групата стартира на 05-06.10.24

Краен срок за подаване на заявки и провеждане на интервюта - 01.09.24

Групата ще работи в гр. Велико Търново в център Ариадна

Работно време на групата: събота от 10:00 до 19:30

                                             неделя от 9:00 до 15:00
Обучението ще се води от екип:

 д-р Гълъбина Тарашоева, д. м, Психодрама терапевт, дипломирана от Стокхолмската психодрама академия и от Психодрама институт за Европа, призната от IAGP за международен обучител.

Люба Цанова, клиничен психолог, психодрама терапевт, Обучител в Психодрама Център Орфеус,

 

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева,
тел.: 0878557821, еmail: orpheuspsychodrama@gmail.com

Форма за записване