Репертоар на Плейбек Театър Орфеус

Какво предлага трупата на Плейбек театър Орфеус

Представленията на Плейбек театър Орфеус създават уникално пространство, което може да бъде полезно и вълнуващо както за по-широка публика, която проявява интерес към нестандартни театрални подходи, така и за специфични групи хора.

Трупата на Плейбек театър Орфеус има зад гърба си редица представления и за едните, и за другите, в това число:

 • участници в конференции и симпозиуми,
 • приятели и любознателни непознати, предизвикани от идеята заедно да посрещнат празници като Коледа или пролетта, по един необичаен начин,
 • пациенти на психиатрична болница,
 • клиенти на дневен център за лечение на зависимости.

В бъдеще Плейбек театър Орфеус планира да разшири своите изяви и до клиенти от сферата на бизнеса. За тях специфичният подход на Плейбек театъра, както и потенциалът му за промяна, би бил полезен на много равнища, като например:

 • разрешаване на конфликти,
 • контрол и мениджмънт на стреса на работното място,
 • изследване и усъвършенстване на работни взаимоотношения,
 • подобряване на вътрешнофирмената комуникация,
 • усъвършенстване на уменията за работа в екип и др.

Трупата на Плейбек театър Орфеус с готовност предоставя своите време и умения на организации в сферата на:

 • образованието и педагогиката,
 • социалните дейности,
 • ученето през целия живот

Споделянето на лични истории от участниците в публиката и пресъздаването им от актьорите на сцената ще позволи да се случи срещата както по средата на пространството между тях в залата, така и във вътрешното пространство на всеки от тях, и ще допринесе за развиване на чувството за свързаност и за общност. В споделеното пространство  на сцената ще е зачетена всяка човешка уникалност и в същото време ще се подкрепи изграждането и подсилването на нашите връзки един с друг, и в общността.

Актьорите са екранът, върху който публиката може да обрисува и съзерцава своите вътрешни пейзажи; да съзре как багрите се раждат там, където до вчера е царствала сивотата; да се усмихне мъдро на тъгата и скръбта, и да види как слънчев лъч проблясва подир стъпките им, да усети как се стопява самотата ….

Всеки от публиката има шанс да види на сцената, като в огледало, пресъздадени в действие, картина и звук собствените си чувства и преживявания, споделени с останалите в публиката. Ако някой пожелае, трупата ще му помогне и да трансформира преживяното и да го изживее по нов, по-удовлетворяващ начин!

Често една споделена история събужда спомени и преживявания и у другите участници в представлението. Така може да се получи верига от свързани, споделени и пресъздадени на сцената истории. Но дори и да не бъде споделена асоциираната история, за участника наблюдаването на чуждата подобна история може да даде нов поглед и осмисляне на собственото отминало преживяване.

Представлението, в което сценаристите са участниците, дошли като публика, а сценарият е късче от самия живот, никога не се повтаря! Вложените от трупата спонтанност и креативност добавят своя принос към тази ункалност, неповторимост и незабравимост

Заповядайте – можем и да се посмеем, и да поплачем заедно!

Само донесете своите истории – останалото е от нас!