Отговорност за промяна

Според Илейн Голдман всяко човешко същество може да бъде отговорно за своите избори в живота. Те могат да допринесат за израстването и продуктивността в живота си или могат да продължат да вършат това (каквото и да е то), което ги кара да се чувстват потиснати, безполезни, импотентни и манипулирани. Човек трябва да разбере, че той може да не е имал контрол над живота си на петгодишна възраст, но сега, на настоящата си възраст трябва да направи избор и да живее според последствията на този избор.

Много e важно в кулминацията на сесията клиентът да постигне освен катарзис на неотреагирани някога чувства (гняв, мъка, болка), и яснота за своята мотивация и действия. Както Илейн Голдман казва „Ако потискането на гнева е започнало в детството, клиенттът трябва да бъде подпомогнат да разграничи потискането на стария гняв към майка си от потискането на настоящия гняв към себе си, като поддържане на модели, развити в миналото.“
Много често индивидите рационализират настоящото деструктивно и негативно поведение, обвинявайки минали събития и/или хора. Да се конфронтираш със себе си, вместо да обвиняваш другите често е най-трудната част от сесията за индивида. Когато някой има готовност да погледне себе си и как той е допринесъл за това, което се е случило с него, той е също така готов да се конфронтира със своето съзнание и подсъзнание.
Свободата и достойнството идват от усещането за контрол върху собствения живот. Автономията, самоопределението и достойнството са рожденни права на всяко човешко същество.

Психотерапията може да помогне на индивида да си възвърне тази интеграция, това придържане към ценности и цялостност.
Изясняване на активната роля и отговорността за постигането на целите е от решаващо значение както за клиента в психотерапията, така и за пациента в психиатрията. Включително и отговорността за участие в един дълъг и нелек процес, какъвто е терапията.
В повечето случаи и психиатричната помощ, и психотерапията са продължителни процеси, изискващи и време, и усилия, и средства, и търпение. Не може да се гарантира, че са напълно безболезнени. Но те носят в себе си мощен потенциал за постигане на свобода от симптомите, себепознание и личностово развитие, пълноценно функциониране и удовлетвореност от собствените действия.

Всеки сам трябва да направи своя информиран, осъзнат личен избор за или против реализирането на този потенциал.

На тези, които избират да извървят с нас своя път за постигане на промяна, ние от своя страна, предоставяме своето време, знания, опит и умения, както в психотерапията, така и в психиатричната помощ.