Медицинската общност

Участие на д-р Тарашоева в работата и срещите на Български Лекарски Съюз (БЛС) и Софийската лекарска Колегия

от 1991г. – член на Български Лекарски Съюз (БЛС).

2000г.- 2008 – делегат на дружеството на БЛС при ОДПЗС София град.

2002г. – 2011 делегат на Столична Лекарска Колегия /СЛК/ на съборите на БЛС

2003г2008 председател на дружеството на БЛС при ОДПЗС София град

2005г  – 10.06.08 – Член на комисията по професионална етика на СЛК  на БЛС

10.06.08  –2011 Член на УС на Софийската лекарска Колегия,

2009 – 2011  зам. председател на СЛК  – за СИМП

2006г. – 2010 Представител на БЛС в Националния съвет за психично здраве, като орган, координиращ дейностите по политиката за психично здраве на Република България 2004 – 2012г. и по националния план за действие към  нея. Координатор на дейността за изграждане на регионално ниво на служби за кризисни интервенции с мобилни екипи при лица с психични разстройства

2002 г. – 2011- Активно участие във всички събрания на Столична лекарска колегия (СЛК) и всички редовни и извънредни събори на Български Лекарски Съюз (БЛС), от 2002 до 2006 г. – в Националния Съвет на БЛС

 

 

Комисията по професионална етика на СЛК  на БЛС – 2005г  – 10.06.08

 

46 -ти събор на БЛС