Психиатрия

Участие на д-р Тарашоева в множество срещи на различни организации в сферата на психиатрията:

  • БПА
  • СПО
  • НДННН
  • ECNP
  • Колегиум Частна Психиатрия,
  • Дунавски симпозиум и Клиничка психология