Психотерапия

Участие на д-р Тарашоева в множество срещи на различни организации и общности в сферата на Психотерапията:

  • Международна Асоциация по Групова Психотерапия (МАГП/IAGP)
  • Българска Асоциация по Психотерапия (БАП)
  • Световен Съвет по Психоторапия (WCP) и Европейска Асоциация по психотерапия (ЕAP)