Преподавателска практика

Д-р ТарашоеваПреподавателска практика - различни обучения във и извън Психодрама Център „Орфеус“:

1993 г. – основаване на психодрама Център “Орфеус”- частен институт за психотерапия. Водеща последователно на 25 групи за усъвършенстване на личностовия потенциал, на 6 групи за обучение по психодрама – асистенти, и една група за обучение на психодрама-директори. Обучението се води със активното съдействие и под супервизията на гост-преподаватели: проф. Дейвид Кипър – Чикаго, САЩ, Сю Даниел – Австралия, Бернхард Ахтерберг – Германия. В следващите години много, добре известни психодрама обучители: Роберто де Иноченцио – Испаания, Илейн Сашноф – САЩ, Яков Наор – Израел, Пиер Фонтен – Белгия, Шантал Неве – Белгия, Моника Зурети – Аржентина, Ева Фалстрьом – Швейцария, Марша Карп – Англия, Габриела Моита – Португалия, Мануела Масиел – Португалия, Дина Баумгартнер – Аризона, САЩ, Хелена Брем – Швейцария, Фабиан Блобел – Германия, и др., провеждаха обучителни семинари и отворени лекции, както за студентите на Орфеус, така и за психодраматичната общност в България.

1996г. – дипломират се първите психодрама-асистенти, обучени в психодрама Център “Орфеус”, с практически изпит, проведен от Дейвид Кипър.
 

1998г. – психодрама Център “Орфеус” е приет за институционален член на FEPTO – Федерация на Европейските Психодрама Тренинг Организации.
http://www.fepto.com/members/training-organizations

 

2003г. – дипломират се първите психодрама-водещи, обучени в психодрама Център “Орфеус”

От 1993 г. и до сега провежда психодрама тренинг и обучение по програмата на Психодрама Център “Орфеус”- институционален член на Федерацията на Европейските Психодрама Тренинг Организации. По настоящем се провеждат 2 групи за обучение в асистентско ниво и една група за директорско ниво

1999 г. – Специализирани семинари в Психодрама Център “Орфеус”: Разрешаване на конфликти, Групова динамика и групова работа, Работа със съпротивите, Работа със агресия, Терапевтични фактори, Процес и съдържание, Работа със загуби, Екип и екипна работа, Институционално консултиране, Кризи и кризисни интервенции, Супервизия и интервизия, Използване на приказките в психотерапията, Ролеви игри и ролеви тренинг

 2001 г. – Обучителен модул за екипа на Национален център за социална рехабилитацияБюро за социална работа с деца инвалиди – обучение в “Изграждане на екипи, работа в мрежа, методи за разрешаване на конфликти”

2001 г. – Обучителен модул за Националната Служба по заетостта – “Кризи и кризисни интервенции при безработни. Работа с депресивни клиенти на Бюрата по труда” – по 40 часа, с всяка от четирите групи психолози.

 20001 г. – Обучителен модул за Националната Служба по заетостта – “Супервизия и интервизия. Групова работа – концепции за група, творене на група и групови норми, изграждане на здрава групова култура, договаряне, роли и функции на груповия лидер, фази на развитие на групата, динамика на груповия процес, Роли в групата, Групова съпротива и интервенции, Работа за справяне с конфликти в групата.” – по 40 часа, с всяка от четирите групи психолози.

2002 г. – Обучителен модул за Националната Служба по заетостта – “Институционално консултиране. Екип и екипна работа.” – по 40 часа, с всяка от четирите групи психолози.

2002 г. – Обучителен модул за Националната Служба по заетостта – “Психологично консултиране при трайно безработни” – по 40 часа, с всяка от четирите групи психолози.

 2002 – 2003 г. във Фондация “Здраве и социално развитие”:

  • 4 двудневни обучителни модула “Психосоциална работа в малка група”

  • 4 двудневни модула супервизия на Психосоциална работа в малка група на екипите на фондацията

  • 2 двудневни обучителни модула “Мотивационна работа на сътрудниците на терен” 

  • екипна супервизия 

2003 г. до 2012 – ръководител на Плей бек театър “Орфеус”- над 25 представления

 2006 и 2007 г – Обучителни модули за екипи от ОДПЗС Русе и ОДПЗС Враца, по 25 часа всеки модул, във връзка с проекта „Мобилна психиатрия”

– Кризи и кризисни интервенции

– Екип за кризи и кризисни интервенции

2012 – 2019 – ко-водеща в програмите, водени от D-r Fabian Blobel:

  • Тренинг ппограма “Психодрама с деца, в индивидуалеп и групов формат, по метода Alfons Aichinger 

  • Обучителна програма “Психодрама и действени методи в работата с групи юноши

 2013 г. Обучение на екипите на партньорите (от Испания, Италия, Австрия, България и Германия) в европейския проект TranSpace към програмата „Дафне” (за изработване и прилагане на методология за работа с деца с психични разстройства, жертви на насилие), проведено в София. Членовете на екипите бяха обучени в приложение на разработената методология.

2014 г. Обучение на екипите на партньорите (от Испания, Словения и Германия) в европейския проект HORGANIC към програмата „Грундвиг – Учене през целия живот”, (за изработване на методология и ръководство за обучение на лица с психични разстройства в градинарство и социални умения), проведено в Германия. Членовете на екипите бяха обучени в приложение на разработената методология, а след това дейността им беше супервизирана от мен.

 2016 – Обучения на 3 групи психолози, социални работници и медицински сестри в умения за работа с психично болни – по проект Психично здраве за социално включване” по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2004 и финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, №РД-13-130/14.09.2015г.,

 Провеждане на Програма на Орфеус за обучение на първо поколение психодраматисти в класическа психодрама Южна Африка, с ко-водещ Kate Bradshaw Tauvon http://tarashoeva.ivuworks.net/en/training-program-in-classic-psychodrama-for-the-first-generation-psychodramatists-in-sa

 2019 -11-15 март в Блумфонтейн - Първи петдневен модул от

2019 - 2- 8.11.19 в Блумфонтейн - Втори седемдневен модул

2020 – 18.04, 16.05, 28.06, 28л07 – онлайн теоретични семинари

 

2019 –4-7 юли в Кайро, Египет- 4 дни на взаимодействие на Психодрама център Орфеус със Rakhawy институт за тренинг и проучвания

  • провеждам: Psychodrama, sociodrama, sociometry and group therapy: 3 дневен тренинг за начинаещи

  • Отворена лекция –„The birth of Psychodrama, Sociodrama, Sociometry and Group Therapy – historic - philosophical roots“

  • “Can we prove the effectiveness of psychotherapy in research? And do we want to? Peculiarities in psychodrama” – уъркшоп за практитуване с инструментите за проучвания - SAI R, CORE OM, HAT

  • Scientific Day отворена лекция - “From anxiety to wellbeing through spontaneity

 

 От 2020 г. обучителната дейност в Орфеус се разшири с партньорство с Център за психологическо консултиране и психотерапия "Ариадна" в град Велико Търново, с обучител ЛюбаЦанова, с която провеждаме обучение на една група директорско ниво и една група асистентско ниво https://www.facebook.com/search/top?q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%22

 

2021 – Ко –водеща заедно с D-r Monica Zuretti международни онлайн преживелищни и дидактични семинари Dealing with losses, grief and their transformation

2021 - Ко –водеща в международни онлайн преживелищни и дидактични семинари с водещ D-r Fabian Blobel