Енкаунтер / Среща

С термина Енкаунтер (среща) Морено обозначава срещане, контакт на тела, конфронтация, противопоставяне и борба, виждане и възприемане, докосване и навлизане един в друг… по един първичен, интуитивен начин… срещане на най-интензивно ниво.
Впечатляваща е картината, с която Морено визуализира това най-интензивно ниво на срещата:

Среща на двама: очи в очи, лице в лице
и когато ти си близо аз ще изтръгна твоите очи от твоите орбити
и ще ги поставя на мястото на моите,
а ти ще изтръгнеш моите очи от моите орбити
и ще ги поставиш на мястото на своите,
и тогава аз ще те погледна с твоите очи,
а ти ще ме погледнеш с моите очи
и ние ще се срещнем.

Морено се интересува от това какво се случва тук и сега между хората.
При неговото описание и на срещата, и на феномена теле, отчетлива е равнопоставеността, двупосочността и взаимността между двамата – за разлика от психоаналитичните понятия пренос, проекция и др., където има субект и обект и където значимото събитие е някога и някъде другаде.
Освен значимостта на категорията на момента, Морено акцентира и на друга пренебрегвана до този момент категория – действието (enactment). Според Морено човекът е изпълнител на роли.