Спонтанност

Спонтанността като биологична и социална ценност.

Спонтанност (sponte – свободна воля) за Морено е свободата за изява, състоянието на готовност на човека да действа свободно и да отговаря на изискванията. “Спонтанността тласка индивида към адекватен отговор на нова ситуация или нов отговор на стара ситуация” – т.е. към организирани и адаптивни модели на поведение.

Важно е това понятие да се разграничи от импулсивността и отслабения контрол над действията, водещи до емоционални изблици или объркани действия.

Спонтанността е биологична и социална ценност. Тя може да е налице у човека не само когато той чувства и действа, както е популярното разбиране, а и когато мисли и си почива.

Здравият човек е способен бързо да мобилизира спонтанността, необходима му да отговори на натиска на житейските промени. За да се справи с въздействията на структурата, заобикаляща индивида, на него му се налага да развива нови роли или да актуализира роли, неактуализирани до този момент.

Желанието на индивида да действа и да взаимодейства по нов, по-творчески начин от този, който вече познава, е другата важна характеристика на психичното здраве. Всеки притежава вътре в себе си неограничен потенциал за спонтанност и креативност.